08 august 2012

Formuen - Update 8/2012


Aksjeportefølje: 97 000 (93) fordelt på følgende aksjer - 

USA:
Apple
Activision Blizzard
Procter & Gamble

Danmark:
Sjælsø-gruppen
Vestas Wind Systems

Norge
Golden Ocean Group
Seadrill

Sverige
Hennes & Mauritz B

Aksjefond: 18 000 (17) fordelt på:
Skagen Vekst
Skagen Global
Skagen Kon-tiki

Sum: 115 000 - (opp 5 000 fra 110 000 ved siste update) 

Jeg ligger stadig litt etter ift. målet om 150 000 kr i formue ved utgangen av 2012. Formuen har økt 15 000 på 6 måneder. Det er 4 måneder igjen til nyttår. Jeg må prøve å investere litt mer nå mot slutten for å kompensere.

Fond: Skagenfondene går frem - 1 000 kr siden Juli. Skagen Global er fortsatt det fondet som gjør det best.

Aksjer: Opp 4 000 kr. Dette er en ren kursgevinst, ettersom jeg først senere på måneden kommer til å skyte inn flere penger. En riktig bra måned med andre ord.

Hoveddriver nummer 1 er helt klart Apple, hvor jeg gjorde et lite klipp tidligere denne måneden, og kjøpte aksjer mens de var billige etter skuffelsen i forbindelse med kvartalsresultatet. Disse har steget pent i verdi, og bidrar pent til totalen. Les mer om handelen i Apple i dette innlegget.

Ellers steg Seadrill pent etter siste update, og jeg endte til slutt med å selge. Også denne med en god avkastning, men dårlig timing. Mer om det i dette innlegget.

Ellers har HM steget litt videre, og Vestas har i det minste sluttet å falle.

01 august 2012

Når jeg investeringsmålet?

Jeg satte som mål for 2012 å øke formuen til 150 000 innene utgangen av 2012. Målet ble satt i april, og planen for å nå det var å investere 2-3000 per måned (og dermed nå opp på ca 125 000) og levere resten som avkastning.

Jeg har så langt klart å holde oppe de månedlige investeringene. Hittil har jeg investert 11 000, tilsvarende 2750 per måned. Hvis jeg fortsetter med det, ligger jeg an til å nå de 25 000 som skal til.

Så var det de neste 25 000 opp til 150 000 da. 25 000 i avkastning på en portefølje på litt over 100 000 er ganske stramt, og ideen min var at jeg heller får spare mer aggressivt mot slutten av året hvis jeg ikke ser ut til å nå det. Jeg har mulighet til å tjene litt mere penger enn ellers frem til nyttår, så det er ikke helt urealistisk at jeg kan klare å legge inn litt ekstra.

Blir spennende å se.


30 juli 2012

Kjøp: Apple (AAPL)

Det ser ut som at jeg for en gangs skyld klarte å time riktig.

Da Apple (AAPL) la frem kvartalstall som skuffet markedet på tirsdag i uken som var, kjøpte jeg noen flere aksjer. Aksjen hadde falt til ca 570$, og etter min mening er det for billig. Jeg fikk kjøpt på 573$, og det ser ut til å ha vært god timing, ettersom aksjen nå har passert 585$.

I tillegg rekker jeg akkurat å få utbytteutbetaling på de ekstra aksjene, noe som alltid er hyggelig.

Oppdatering: Det ser jo ut til å fortsette... Seneste kurs er 609$.23 juli 2012

Salg: Seadrill med Stoploss - Dårlig timing igjen!

Jeg solgte aksjeposten min i Seadrill (SDRL) den 16 juli - Med rekorddårlig timing.

Det var første gang jeg prøvde stop loss. Jeg la inn en ordre med triggerkurs 217, og denne ble utløst neste morgen. Morsomt å ha prøvd det, og det kan godt tenkes jeg bruker det igjen i fremtiden for å "låse inn" en gevinst.

Overordnet har Seadrill vært en veldig god forretning. Jeg har holdt aksjen siden mai 2010, hvor jeg kjøpte på 157 kr. Siden den gang har jeg fått utbetalt 22.67 kr per aksje i utbytte. Dermed har avkastningen vært drøye 38% på 2 år og 3 mnd. Som faste lesere vet er mitt avkastningskrav 8% per år, og jeg er dermed meget godt fornøyd med denne investeringen.

Det eneste som er litt forsmedelig er at aksjen i uken etter salget mitt har steget mer enn 8% til over 232 i dag. Kjempeirriterende! Jeg kan ikke en gang se noen grunn til det - ingen børsmeldinger fra selskapet, ingen store nyheter, og ikke spesielt godt klima på børsen helt generelt.

På den annen side er vel dette kanskje enda en påminnelse om riktigheten i en av de sentrale punktene i investeringsstrategien min: - Jeg kan ikke (og vil ikke prøve) time investeringer. Jeg investerer langsiktig, i gode, solide firmaer, til fornuftig pris, og regner dermed med å få god avkastning uten å være god på timing. Og jeg har jo fått god avkastning.

Det er litt irriterende likevel...

11 juli 2012

Formuen - Update 7/2012


Aksjeportefølje: 93 000 (84) fordelt på følgende aksjer - 

USA:
Apple
Activision Blizzard
Procter & Gamble

Danmark:
Sjælsø-gruppen
Vestas Wind Systems

Norge
Golden Ocean Group
Seadrill

Sverige
Hennes & Mauritz B

Aksjefond: 17 000 (16) fordelt på:
Skagen Vekst
Skagen Global
Skagen Kon-tiki

Sum: 110 000 - (opp 10 000 fra 100 000 ved siste update) 


Overordnet ligger jeg litt etter målsetningen om 150 000 kr i formue ved utgangen av 2012. Formuen har kun økt 10 000 på 6 måneder.

Fond: Skagenfondene går frem - 1 000 kr siden mai. Akkurat nå er det Skagen Global som vokser mest.

Aksjer: Fremgang på 10 000 kr. I samme periode har jeg skutt inn 6 000 kr, så kursgevinsten er på 4 000 kr. 

Hoveddriverne er Apple, som har kommet tilbake over 600$, etter mange uker på 550-570, og Seadrill som også har steget pent, og er nå over min kjøpskurs (211 kr). H&M stiger også.


Vestas fortsetter å falle. I skrivende stund er aksjen på 27 kr. Min gjennomsnittlige kjøpskurs er ca 100 kr. Kjedelig sak. Her er det jeg skrev siste update om selskapet, og som jeg i og for seg fortsatt tror på:

For Vestas er det nok en kombinasjon av reell frykt i markedet for selskapets evne til å levere, og spekulasjon. Selskapet skuffet igjen ved siste kvartalsregnskap, og har hatt en del driftsproblemer. Ellers så leste jeg her om dagen at over 20% av alle Vestas-aksjer er short-solgt. Jeg har stadig tro på firmaet, og håper at den store andelen shortsalg resulterer i en "kursrakett" når selskapet igjen begynner å levere, og spekulantene må dekke sine short-posisjoner.
22 mai 2012

Formuen - Update 5/2012


Aksjeportefølje: 84 000 (83) fordelt på følgende aksjer - 

USA:
Apple
Activision Blizzard
Procter & Gamble

Danmark:
Sjælsø-gruppen
Vestas Wind Systems

Norge
Golden Ocean Group
Seadrill

Sverige
Hennes & Mauritz B

Aksjefond: 16 000 (18) fordelt på:
Skagen Vekst
Skagen Global
Skagen Kon-tiki

Sum: 100 000 - (ned 1 000 fra 101 000 ved siste update)

Fond: Skagenfondene går tilbake - 1 000 kr i kurstap siden mars. Jevn tilbakegang i alle tre fond. 

Aksjer: Fremgang på 1000 kr. Tatt i betraktning at jeg har skutt inn 5 000 kr i samme periode, så er det et kurstap på 4 000 kr. 

Hoveddriverne er Apple og Vestas som begge har tatt store kursfall. 

For Vestas er det nok en kombinasjon av reell frykt i markedet for selskapets evne til å levere, og spekulasjon. Selskapet skuffet igjen ved siste kvartalsregnskap, og har hatt en del driftsproblemer. Ellers så leste jeg her om dagen at over 20% av alle Vestas-aksjer er short-solgt. Jeg har stadig tro på firmaet, og håper at den store andelen shortsalg resulterer i en "kursrakett" når selskapet igjen begynner å levere, og spekulantene må dekke sine short-posisjoner.

Apple har også falt, ca 4%, og jeg går ut ifra at dette er hovedsakelig drevet av det generelt forverrede økonomiske klimaet. Når det likevel gir et stort utsving i porteføljen er det fordi Apple, på grunn av store stigninger tidligere, utgjør en store andel av porteføljen min.

Når jeg kjøper nye aksjer kjøper jeg ikke Apple, for å sikre en bredere diversifisering.

26 april 2012

Neste milepæl - 150 000

Så har jeg oppdatert tickeren øverst på siden med et nytt sparings/investeringsmål for 2012 - 150 000. Jeg vurderte først om målet skulle være 250 000, fordi det ville være gøy å jobbe mot en kvart million. Det høres veldig fint ut.

Men mål skal være oppnåelige - og litt stretch. Hvis jeg investerer 2-3000 per måned, så ender jeg på mellom 120 000 og 130 000 i slutten av 2012. Dermed må jeg levere 20-30 000 i avkastning, eller rundt 20% hvis jeg skal nå målet. Eventuelt kan jeg kompensere med å spare mere aggresivt hvis jeg ser at jeg ikke klarer de 20%.